Ondersteuning

Binnen onze school hebben we de ondersteuning op de volgende manier geregeld:
Het basisarrangement wordt door de leerkrachten in de groep verzorgd. Mochten er vragen zijn over de ondersteuning, dan kan het ondersteuningsteam in beeld komen. Dit team bestaat uit 3 Intern Begeleiders binnen  E.B.C.- Noord. Zij gaan kijken waar de leerkracht in ondersteund kan worden.
Mocht het zijn dat de ondersteuning meer omvat, dan kan het samenwerkingsverband ingeschakeld worden. Voor meer informatie klik op deze link.

Soms kan een kind ook op een andere manier hulp krijgen.
Wanneer ouders met een kleine vraag of een grote vraag zitten over bijvoorbeeld opvoeding. Dan is er op ELKE WOENSDAG van 8.30-9.30 een medewerker van het Centrum Jeugd en Gezin Meierijstad aanwezig binnen het E.B.C. Dat kan op afspraak of gewoon door even binnen te lopen. Voor meer informatie C.J.G. en cursusaanbod klik op deze link.