Schooltijden, vakantie- en studiedagen

Op onze school hebben we een continurooster.
Dat betekent bij ons dat alle kinderen elke dag van 8.30-14.00 naar school gaan.
Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie       25 t/m 29 oktober 2021
Kerstvakantie     27 december 2020 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie     28 t/m 4 maart 2022
Tweede Paasdag 18 april 2022
Koningsdag 27 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Pinksteren 6 juni 2022
Zomervakantie 25 juli t/m 2 september 2022
Studiedagen:
5 oktober 2021
1 november 2021
3 december 2021
6 december 2021
30 maart 2022
30 juni 2022