Missie en Visie

Missie: wat willen wij onze leerlingen meegeven?

Op ons E.B.C. mag je zijn wie je bent, met respect voor de ander.

Op ons E.B.C. bieden wij onze leerlingen een goede basis. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen kennis niet alleen onthouden, maar ook leren toepassen in verschillende situaties.
Wij geven onze leerlingen daarnaast de ruimte om zichzelf te leren kennen. Dit betekent voor ons dat leerlingen zich bewust worden van hun talenten en leerpunten. Om dit te kunnen, leren wij ze reflectievaardigheden en bieden wij hen de ruimte om zich in alle veiligheid te ontwikkelen.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen op school gemotiveerd, nieuwsgierig en betrokken zijn. Daarnaast willen we graag dat ze doorzettingsvermogen hebben om hun doelen te bereiken. Hierbij willen we de leerlingen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bijbrengen.
Naast het overdragen van basiskennis, stimuleren wij onze leerlingen om zelf kennis te creëren. Daarom leren wij onze leerlingen om kritisch en creatief te denken. Wanneer zij een probleem krijgen voorgelegd, kunnen zij hier zelf een oplossing voor bedenken. Hiervoor hebben leerlingen zelfregulerende vaardigheden nodig en moeten zij mediawijs zijn.
Daarbij leren wij onze leerlingen om op een goede manier samen te werken met klasgenoten. Hiervoor brengen wij hen bewust sociale vaardigheden bij.